Post Tagged with: "Giacuminu Ledda Secchi"

In sardu

A propòsitu de bilinguismu

  de Giacuminu Ledda Secchi Chèrgio pesare unu pagu de prùere: a propòsitu de su […]

In sardu

Sa fidelidade linguìstica est un’atu de resistèntzia

de Giacuminu Ledda Secchi Cando si faeddat de fidelidade e infidelidade, su pensamentu andat deretu a […]

In sardu

Su sardu in su tempus de sas eletziones

Semus in perìodu eletorale e in custas dies si faeddat e s’iscriet meda, a propòsitu e a dispropòsitu, de indipendèntzia, natzione sarda, istadu sardu, cultura e limba sarda…

In sardu

A su mortu mortu, Halloween e sa aculturatzione plastificada

  de Giacuminu Ledda Secchi Dae unos cantos annos semus assistende, cun su cunsentimentu mudu […]

In sardu

Limba bìdriga e limba de tita

  de Giacuminu Ledda Secchi Un’amiga mea, chi nch’istat in Nova York dae prus de […]

In sardu

Su male de sa limba

In Sardigna, òmines e berbeghes non si l’isfrancant dae duas maladias chi si mustrant in sa limba e cun sa limba. Sas berbeghes si podent ismalaidare de sa “maladia…