In sardu

“Coufitzialidade cun s’italianu, insinnamentu iscolàsticu, Lsc, una lege pro su bilinguismu”: lìtera aberta a Frantziscu Pìgliaru

A Prof. Frantziscu Pìgliaru Frantziscu Istimadu, allegrende-nos pro s’inditu Tuo che a ghiadore de s’assòtziu […]