Post Tagged with: "Antonella Sorace"

In sardu

Sàbadu 11 in Sardara “Su profetu de su bilinguismu cabudàrgiu poi s pippius”

Sàbudu 11 Abrili 2015 a is 6:00 de merii, in su tzineteatru Comunali de bia […]

In sardu

A Gonnesa, Sàrdara e Biddaremosa seminariu de Antonella Sorace “Su bilinguismu sardu”

A pitzus de su progettu de sa Regioni Sarda tzerriau “Bilinguismu Creschet”, s’assòtziu culturali Sa Bèrtula Antiga, su comunu de Pula e is comunus partners de su…